بازدید دکتر عباسی از بیمارستان...

بازدید دکتر عباسی از بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد - 13-01-96 (قسمت دوم) ١٣٩٦/١/١٣

مصاحبه با جناب آقای دکتر گلمکا...

مصاحبه با جناب آقای دکتر گلمکانی، ریاست محترم دانشگاه پیرامون بیمارستان های جدید الاحداث بجنورد ١٣٩٦/١/٥

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی